PRIVACYVERKLARING

Act of crime B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Act of crime B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als je nog geen 16 jaar bent, mag je alleen gebruikmaken van onze diensten met toestemming van je ouder of voogd. Wanneer je minderjarig bent, zorg er dan voor dat je ouders toestemming hebben gegeven om je gegevens met ons te delen. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@actofcrime.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Act of crime B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor de productie van programma's en evenementen zoeken wij of namens een opdrachtgever (o.a. zendgemachtigden) de juiste kandidaten en deelnemers. Of zoeken wij verhalen welke wij kunnen gebruiken voor het produceren van een programma. Daar waar wij de gegevens verzamelen, delen wij deze alleen met de betreffende zendgemachtigden of opdrachtgevers en uitsluitend ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers en of verhalen.

We zullen uitsluitend op basis van de volgende grondslagen de persoonsgegevens verwerken:

  • Uitvoering van opdracht of overeenkomst

  • Verkregen toestemming van betrokkenen

  • Gerechtvaardigd belang

 

Voor de naleving van wet- en regelgeving

Sommige wettelijke verplichtingen schrijven voor dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard of gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Act of crime B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast is Act of crime B.V. wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

 

Act of crime B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We verstrekken alleen gegevens aan autoriteiten als dit op grond van de wet of op last van de rechter wordt verplicht of als hier gegronde aanleiding voor is, bijvoorbeeld om schade of misbruik te voorkomen.

Onder meer zouden wij de persoonsgegevens kunnen delen met de volgende derden: Zendgemachtigden, ter uitvoering van de opdracht.

We zouden bijvoorbeeld dan de inhoud van de besproken case met hen kunnen delen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Act of crime B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wij plaatsten ook cookies van derde partijen op onze website. Zoals social media cookies, partijen waaronder: Facebook, Instagram en Twitter.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Act of crime B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@actofcrime.nl.

 

De mate van de beveiliging van de persoonsgegevens zal worden afgestemd op de soort gegevens die wij verwerken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Act of crime B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@actofcrime.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Act of crime B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Waar kun je terecht voor meer informatie?

 

Mochten niet al jouw vragen worden beantwoord in dit privacy statement of heb je behoefte aan meer informatie? Dan kun je altijd contact opnemen met ons privacy team via info@actofcrime.nl.

 

Versie januari 2021